Handelsplatform

Klik op de knop om in te loggen

Naar het handelsplatform

Glastuinbouwbedrijven hebben niet allemaal hetzelfde energieprofiel: de energiebehoefte hangt onder meer af van het type teelt. Door het warmtenetwerk kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Om de beschikbare warmte te verhandelen, is er een handelsplatform gebouwd. Telers zien op een dashboard de minimale en maximale warmtecapaciteit, het verhandelde vermogen en de ruimte die er nog is om zelf te handelen. Wij streven ernaar dat alle warmtebronnen in onze regio op het handelsplatform worden aangesloten. 

Het handelsplatform is een uniek onderdeel van Warmte netwerk Westland. Door de uitwisseling tussen duurzame aardwarmtebronnen en afnemers van warmte mogelijk te maken, zorgen we ervoor dat alle warmte efficiënt gebruikt wordt en de verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw sneller gaat.