Het warmtenetwerk

In Westland zijn diverse clusters gerealiseerd van bedrijven die gezamenlijk zijn aangesloten op een aardwarmtebron. De volgende stap is deze clusters en nog nieuw te ontwikkelen aardwarmteprojecten met elkaar verbinden tot één warmtenet. Daarnaast wil Warmte netwerk Westland via het regionale warmtenet ook aan restwarmte uit de Rotterdamse haven (Warmtelinq) koppelen en de warmte  distribueren. Zo ontstaat er één robuust en regiodekkend warmtenetwerk en kan er nog meer rendement en efficiency worden bereikt.

Voordelen

Door de verschillende clusters met elkaar te verbinden, ontstaat er meer leverings- en afnamezekerheid. Glastuinbouwondernemers – en later ook andere warmteafnemers – zijn immers niet meer afhankelijk van één warmtebron. De initiatiefnemers en investeerders van (aard)warmteprojecten weten zich verzekerd van een grotere groep afnemers en hebben dus meer zekerheid over de warmteafname van hun bron. Door de onderlinge uitwisseling van warmte tussen de verschillende aanbieders via het handelsplatform kan de warmte bovendien zeer efficiënt worden ingezet.