warmtesysteem

Het Westland is voorloper als het gaat om verduurzamen van het warmte-verbruik in de kassen voor de teelt. We werken samen met de glastuinbouw en gemeente aan de realisatie van het warmtesysteem. Een lokaal warmtenet waarmee verschillende warmteclusters aan elkaar worden gekoppeld, zodat warmte onderling uitwisselbaar is. Met elkaar vervullen we in Nederland een voorbeeldfunctie als het gaat om de omschakeling van aardgas naar meer duurzame warmtebronnen.

Eén warmtesysteem

We realiseren diverse warmteclusters in het Westland. Elk cluster heeft zijn eigen aardwarmtebron en een net. En nu is het van belang om al deze warmteclusters te koppelen tot een integraal robuust warmtesysteem. De warmteclusters worden als een open systeem aan elkaar gekoppeld, ofwel zijn niet hydraulisch van elkaar gescheiden.

De volgende activiteiten worden gerealiseerd:
•    Realisatie geothermiebronnen
•    Aanleggen hoofdnetten in de deelgebieden
•    Aansluiten van glastuinbouwers in de deelgebieden
 

Lopende projecten

Aardwarmte Maasdijk

Aardwarmte Maasdijk heeft als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Maasdijk te stimuleren en te realiseren. Met de realisatie van Aardwarmte Maasdijk zijn de aangesloten glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron, namelijk aardwarmte. Binnen de warmtecoöperatie zijn 80 glastuinbouwbedrijven uit Maasdijk, ’s-Gravenzande en De Lier aangesloten.

locatie aardwarmte Maasdijk

Aardwarmte Polanen

Aardwarmte Polanen heeft als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Monster te stimuleren en realiseren. Met de realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de aangesloten glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op aardwarmte.
Binnen de warmtecoöperatie zijn 50 glastuinbouwbedrijven uit Monster aangesloten.

boorkop polanen

Het uitgebreide warmtenet in Monster wordt deels gefinancierd door de Kansen voor West-subsidie. Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies waaronder Zuid-Holland en de vier grote steden. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

EFRO

Aardwarmte Wippolderlaan

Aardwarmte Wippolderlaan heeft als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven rond de Wippolderlaan te stimuleren en realiseren. Met de realisatie van Aardwarmte Wippolderlaan zijn de aangesloten glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op aardwarmte.
Momenteel wordt dit aardwarmteproject verder uitgewerkt.
 

locatie Wippolderlaan

Trias Westland

Trias Westland bestaat uit twee geothermiebronnen en 54 deelnemende glastuinbouwbedrijven met een omvang van 275 Ha. Zij nemen de warmte af tegen kostprijs plus en zullen na 15 jaar de bron in eigendom krijgen.
Vanaf juli 2021 is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland officieel in bedrijf. Het tweede doublet is een uitbreiding op het eerste doublet. De geproduceerde warmte is goed voor meer dan 40 MWth. Met de uitbreiding van Trias Westland leveren we duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwondernemers in de omgeving, Royal Flora Holland en 345 woningen in de Lier.

Veelgestelde vragen

is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Staat je vraag er niet tussen?

Stel je vraag