Omgeving

In de Westlandse bodem is een schat aan duurzame energie te vinden. We werken hard aan de wens van de Westlandse tuinbouw om in 2040 klimaatneutraal te kunnen produceren en een voorbeeldfunctie te vervullen in Nederland als het gaat om de omschakeling van aardgas naar meer duurzame warmtebronnen.

Warmteclusters

We werken toe naar de realisatie van diverse warmteclusters in het Westland. Clusters die een eigen aardwarmtebron hebben en voor een groot deel zelfvoorzienend zijn. En nu is het van belang om al deze warmteclusters te koppelen tot een integraal warmtesysteem. De warmteclusters worden als een open systeem aan elkaar gekoppeld, ofwel zijn niet hydraulisch van elkaar gescheiden.

De volgende drie activiteiten worden gerealiseerd:

 • Realisatie geothermiebronnen
 • Aanleggen hoofdnetten in de deelgebieden
 • Aansluiten van glastuinbouwers in de deelgebieden
Coöperaties

Aardwarmte Maasdijk

Aardwarmte Maasdijk heeft een samenwerking gezocht met Warmte netwerk Westland voor de ontwikkeling van een scenario, waarin 6 geothermieputten in één keer worden ontwikkeld.

Aardwarmte Maasdijk heeft als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Maasdijk te stimuleren en te realiseren. Met de realisatie van Aardwarmte Maasdijk zijn de glastuinbouwondernemers in Maasdijk in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron, namelijk aardwarmte.

Verwachte resultaten:

 • 2,9 kilometer diepte boring
 • 6 putten
 • verwachte opbrengst: 40-60 MWth en genoeg warmte voor ongeveer 40.00 – 60.000 huishoudens per jaar
 • 40 glastuinbouwondernemers en 200 hectare aangesloten areaal glastuinbouw

Tijdsduur werkzaamheden ongeveer 1,5 jaar.

Aardwarmte Polanen

Aardwarmte Polanen heeft als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Monster te stimuleren en realiseren. De warmtecoöperatie bestaat uit 50 deelnemende glastuinbouwbedrijven. Voor het telen van groente, planten en bloemen in Monster en omgeving is veel warmte nodig. Met de realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de glastuinbouwondernemers in Monster in staat om van aardgas straks over te stappen op aardwarmte.

Verwachte resultaten:

 • 2,3 kilometer diepte boring
 • 2 putten
 • verwachte opbrengst: 12-18 MWth. Dit is genoeg warmte voor ongeveer 12.000-18.000 huishoudens per jaar
 • ongeveer 50 glastuinbouwondernemers en 165 hectare aangesloten areaal glastuinbouw

Tijdsduur boorwerkzaamheden: 3 maanden

Aardwarmte Wippolderlaan

Aardwarmte Wippolderlaan bestaat uit een twintigtal glastuinbouwondernemers met een gezamenlijke oppervlakte van 100 hectare glas in het gebied rond de Wippolderlaan in Wateringen.

Aardwarmte Wippolderlaan heeft als doel het stimuleren en realiseren van duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven rond de Wippolderlaan. Ook het aansluiten van de gebouwde omgeving wordt onderzocht.

Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Wippolderlaan zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte. Hiermee dragen zij ook bij aan een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.

Verwachte resultaten:

 • Het beoogde aardwarmteproject wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd
 • De beoogde locatie voor het aardwarmteproject Wippolderlaan is een perceel aan de kruising van de Middenzwet en Van Luyklaan in Wateringen.

Momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt. In het najaar worden omwonenden in het gebied tijdens een inloopbijeenkomst nader geïnformeerd over het project.

Online platform

Via een online handelsplatform kunnen de aangesloten glastuinbouwondernemers de warmte van deze aardwarmtebron onderling verhandelen. Zo wordt het mogelijk tijdelijk meer of minder warmte af te nemen, zoals tijdens een teeltwissel. Warmteaanbod en warmtevraag kunnen op deze manier 24/7 op elkaar worden afgestemd. Deze flexibiliteit komt ten goede van de teelt én het optimaal laten functioneren van de warmtebronnen en -netten.

Trias Westland

Trias Westland is in 2017 gestart als initiatief tussen HVC, Capturam en Royal Flora Holland. Een project van en voor telers. Het gaat om twee geothermiebronnen en 54 deelnemende glastuinbouwbedrijven met een omvang van 275 Ha. Zij nemen de warmte af tegen kostprijs plus en zullen na 15 jaar de bron in eigendom krijgen.

Vanaf 1 juli 2021 is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland officieel in bedrijf. Het tweede doublet is een uitbreiding op het eerste doublet. De geproduceerde warmte, goed voor meer dan 40 MWth, staat gelijk aan het energieverbruik van ruim 40.000 huishoudens per jaar. Met de uitbreiding van Trias Westland leveren we duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwondernemers in de omgeving, Royal Flora Holland en 345 woningen in de Lier.

Veelgestelde vragen

is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Staat je vraag er niet tussen?

Stel je vraag