verbinden van lokale aardwarmtebronnen

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
Organisatie

De Westlandse aanpak van het warmtevraagstuk

Het verduurzamingsvraagstuk is uitdagend voor iedereen en vraagt om een andere kijk op energie. Zeker in het Westland, waar energie een belangrijk onderdeel is van onze belangrijkste bedrijfstak: de glastuinbouw. Een branche met uitdagingen zoals uitstoot van CO2 verminderen en zorgdragen voor een stabiele en betrouwbare bedrijfsvoering. Maar ook de uitdaging om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen, ook op internationaal gebied.

Ondernemers in het Westland zagen jaren geleden al op zich afkomen dat de energie van morgen meer in het teken staat van duurzame bronnen als zon, wind, biomassa en geothermie. En ook dat het energiesysteem van de toekomst niet per se centraal geregeld hoeft te zijn, maar vooral lokaal opgewekte energiedragers die decentraal zijn opgezet. Daarbij bleek de Westlandse bodem niet alleen heel geschikt om op te telen, maar ook voor het slaan van warmtebronnen.  

Zo is het Warmtesysteem Westland ontstaan als een samenspel van warmteontwikkelingen; een samenspel van warmtebronnen, warmtenetten, warmteclusters en de gebouwde omgeving.

En de ambitie is groot, want met een beoogde capaciteit van 500 MW warmte in 2030 wordt de warmtevraag van de glastuinbouw in de regio Westland voor twee derde ingevuld.

westland uitzicht
Unieke samenwerking

Unieke samenwerking

En dit komt tot stand door een nauwe samenwerking van ondernemers, kennisdragers en overheden, waarbij we geen afnemers hebben, maar deelnemers en waarbij investeringen en risico’s worden gedeeld.

De Westlandse warmteprojecten zijn een samenwerking tussen diverse warmtecoöperaties van glastuinbouwondernemers. En Warmte netwerk Westland ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet. Warmte netwerk Westland is een samenwerkingsverband van energie en afvalbedrijf HVC en netwerkbedrijf Capturam.

Toekomst

Waarom doen we het?

We werken aan een collectieve solide warmtevoorziening voor de toekomst. Met een toonaangevende aanpak dragen we bij aan het ondernemersklimaat, de verduurzaming, de klimaatdoelstellingen en de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio’s Westland en Midden-Delfland. Dit draagt bij aan een license to operate voor de glastuinbouw en een betere wereld voor de volgende generaties.

Met de Westlandse ondernemerszin en de no-nonsense mentaliteit hebben we mooie dingen bereikt die buiten het Westland als voorbeeld worden gezien. Met het Westlandse warmtenet ontstaan er mogelijkheden om ook aan te sluiten op aangrenzende warmtenetwerken. Met de kennis van nu lijkt dat een optie. Het Westland is er in ieder geval klaar voor.

aanleg Warmte netwerk Westland
Clusters clusteren

De volgende stap in de verduurzaming

Inmiddels zijn er diverse clusters van bedrijven die gezamenlijk zijn aangesloten aan een warmtebron en een net. Om toe te werken naar een continue en betrouwbare warmtevoorziening wordt nu de volgende stap gezet. De clusters worden door een regio-dekkend warmtenet met elkaar verbonden tot een robuust systeem, Warmtesysteem Westland.

wsw
Partners

is een initiatief van