Wat doen wij?

Warmte netwerk Westland:
•    is de netbeheerder die bronnen en afnemers met elkaar verbindt met de visie om een groot regionaal warmtesysteem te bouwen;
•    de drijvende kracht achter het totaalconcept Warmtesysteem Westland, waarbij verschillende bronnen en afnemers met elkaar verbonden zijn door één regiodekkend warmtenet; 
•    bouwt en beheert het regionale warmtenet en transporteert warmte naar grootzakelijke afnemers en naar (niet binnen!) woonwijken; 
•    is systeembeheerder van het overkoepelende warmtenetwerk en zorgt voor de balans in het netwerk;
•    faciliteert de optimale inzet van warmte door bronnen en afnemers toegang te geven tot het handelsplatform.

verbinden van lokale aardwarmtebronnen

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

De ambitie van Warmte netwerk Westland

Warmtenetwerk Westland heeft een ambitieuze doelstelling. In 2030 willen wij een warmtenetwerk operationeel hebben om 500 MW warmte door de regio Westland te transporteren naar afnemers in de glastuinbouw, bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving. Warmtenetwerk Westland start met de glastuinbouw: dit is de springplank naar toekomstige toepassingen op bedrijventerreinen en woonwijken.  

Voorbeeldfunctie
De samenwerkingsbereidheid, de sterke ondernemersmentaliteit en de innovatiekracht die Westland zo typeren, zijn het fundament onder Warmte netwerk Westland. Wij zijn trots op wat wij hier bereikt hebben. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak een voorbeeld kan zijn voor andere warmteprojecten in Nederland en daarmee een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. 

locatie boortoren Maasdijk
Partner

is een initiatief van