Wat is het warmtenetwerk Westland?

Het warmtenetwerk in het Westland maakt gebruik van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, om duurzame warmte te produceren. Hierbij wordt warm water vanuit diepe aardlagen naar boven gepompt, waarna de warmte wordt verspreid met het warmtenetwerk. Het warmtenetwerk levert deze warmte aan tuinders in de regio Westland, waardoor zij minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoten. We dragen zo met elkaar bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het versnellen van de energietransitie. 

verbinden van lokale aardwarmtebronnen

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
De stap naar een duurzamer Westland

De Westlandse aanpak

Jaren geleden zagen Westlandse ondernemers al aankomen dat duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en geothermie de toekomst zouden zijn. Het energiesysteem van de toekomst hoeft niet centraal te worden geregeld, maar kan lokaal worden opgewekt en gedecentraliseerd worden opgezet. De Westlandse bodem is zeer geschikt voor het slaan van warmtebronnen, wat heeft geleid tot de oprichting van het Warmtesysteem Westland. Dit systeem is een complex samenspel van warmtebronnen, warmtenetten, warmteclusters en de gebouwde omgeving. De ambitie is om in 2030 een capaciteit van 500 MW warmte te bereiken, waarmee twee derde van de warmtevraag van de glastuinbouw in de regio Westland kan worden ingevuld. 

locatie boortoren Maasdijk
Bijdragen aan de energietransitie

Waarom doen we het?

We werken aan een collectieve warmtevoorziening voor de toekomst. Met een toonaangevende aanpak dragen we bij aan het ondernemersklimaat, de verduurzaming, de klimaatdoelstellingen en de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio’s Westland en Midden-Delfland. Dit draagt bij aan een license to operate voor de glastuinbouw en een betere wereld voor de volgende generaties.

Met de Westlandse ondernemerszin en de no-nonsense mentaliteit hebben we mooie dingen bereikt die buiten het Westland als voorbeeld worden gezien. Met het Westlandse warmtenet ontstaan er mogelijkheden om ook aan te sluiten op aangrenzende warmtenetwerken. Met de kennis van nu lijkt dat een optie. Het Westland is er in ieder geval klaar voor.
 

Clusteren tot één warmtesysteem

De volgende stap in de verduurzaming

Inmiddels zijn er diverse clusters van bedrijven die gezamenlijk zijn aangesloten aan een warmtebron en een net. Om toe te werken naar een continue en betrouwbare warmtevoorziening wordt nu de volgende stap gezet. De clusters worden door een regio-dekkend warmtenet met elkaar verbonden tot een robuust systeem, Warmtesysteem Westland. 

wsw
Krachten bundelen van organisaties

Unieke samenwerkingen binnen het project

En dit alles komt tot stand door een nauwe samenwerking van ondernemers, kennisdragers en overheden, waarbij we geen afnemers hebben, maar deelnemers en waarbij investeringen en risico’s worden gedeeld.

De Westlandse warmteprojecten zijn een samenwerking tussen diverse warmtecoöperaties van glastuinbouwondernemers. En Warmte netwerk Westland ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet. Warmte netwerk Westland is een samenwerkingsverband van energie en afvalbedrijf HVC en netwerkbedrijf Capturam.
 

Partner

is een initiatief van