Warmtenet Polanen

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen ook de kassen in Monster en omgeving via een warmtenet duurzaam verwarmd worden. 

Route warmtenet

De route van het warmtenet richting de telers in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk is een puzzel. Hoe bereiken we de toekomstige deelnemers het beste? We kijken hierbij naar de ruimte in de ondergrond, het combineren van werkzaamheden vanuit de provincie en de gemeente Westland. In toegevoegde plattegrond is de voorlopige route van het warmtenet te zien. Het uiteindelijke tracé kan nog wijzigen, met betrokkenen wordt hier dan vervolgens over gecommuniceerd.

aannemerscombinatie

De aannemerscombinatie van Heijmans Infra en Nijkamp (CHN) is geselecteerd voor de aanleg van het warmtenet van Polanen. Bij de uitvoering van de tracés is gekozen om per gebied als bouwteam aan de slag te gaan. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van het project. Warmte netwerk Westland wil gebruik maken van alle bij de partijen aanwezige kennis en kunde.