Warmtenet Maasdijk

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen ook de kassen in Maasdijk en omgeving via een warmtenet duurzaam verwarmd worden. 

meer over de aanleg

We leggen stap voor stap het warmtenet aan in de omgeving van de aardwarmtebron. 

lassen wnw

Route warmtenet

De route van het warmtenet richting de telers in Maasdijk en omgeving is een puzzel. Hoe bereiken we de toekomstige deelnemers het beste? We kijken hierbij naar de ruimte in de ondergrond, het combineren van werkzaamheden vanuit de provincie en de gemeente Westland. In toegevoegde plattegrond is de voorlopige route van het warmtenet te zien. Het uiteindelijke tracé kan nog wijzigen, met betrokkenen wordt hier dan vervolgens over gecommuniceerd.

aannemerscombinatie

De aannemerscombinatie A. Hak en Visser & Smit Hanab is geselecteerd voor de aanleg van het warmtenet in Maasdijk. Bij de uitvoering van de tracés is gekozen om per gebied als bouwteam aan de slag te gaan. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van het project. Warmte netwerk Westland wil gebruik maken van alle bij de partijen aanwezige kennis en kunde.

aanleg warmtenet MSD