Warmtenet Maasdijk

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen ook de kassen in Maasdijk en omgeving via een warmtenet duurzaam verwarmd worden. 

Route warmtenet

De route van het warmtenet richting de telers in Maasdijk en omgeving is een puzzel. Hoe bereiken we de toekomstige deelnemers het beste? We kijken hierbij naar de ruimte in de ondergrond, het combineren van werkzaamheden vanuit de provincie en de gemeente Westland. In toegevoegde plattegrond is de voorlopige route van het warmtenet te zien. Het uiteindelijke tracé kan nog wijzigen, met betrokkenen wordt hier dan vervolgens over gecommuniceerd.

Wat is een warmtenet?

Warm water wordt verhit bij een lokale warmtebron, in dit geval de toekomstige aardwarmtebron aan de Lange Kruisweg in Maasdijk (01). Een warmtenet verspreidt warmte via ondergrondse buizen (02) naar de kassen in de directe omgeving (03).

Hoe wordt een warmtenet aangelegd?

De werkzaamheden bestaan uit het openbreken van de verharding (asfalt of groen), graafwerkzaamheden, het leggen van twee buizen, het aan elkaar lassen, de ontgraving weer aanvullen en tenslotte de verharding herstellen met tijdelijke bestrating. Definitieve bestrating volgt later in verband met het zetten van de grond. Ook kunnen warmteleidingen worden aangelegd met behulp van een boring, dit is afhankelijk van het tracé en de beschikbare ruimte.

warmteleiding

Innovatief staaltje werk

Kilometers aan stalen warmteleidingen worden vaak rechttoe rechtaan en door middel van boringen in het Westland aangelegd. Toch komt voor dat je een rechte leiding hebt gepland en je dan toch een obstakel tegenkomt. Hoe zorg je voor meer flexibiliteit van de aanleg in een veelal volle ondergrond? De afgelopen jaren hebben we in het bouwteam (van het aardwarmteproject Trias Westland) technieken ontwikkeld waarbij de warmteleidingen met behulp van een buigmachine koud worden gebogen. Door vanuit het bouwteam zelf de warmteleidingen te buigen bereiken we flexibiliteit en een kortere doorlooptijd.