25 januari 2023

Werkzaamheden Oranjepolderweg zijn bijna klaar

Het einde van de werkzaamheden op de Oranjepolderweg is in zicht. Vanaf 23 januari worden op de voorlaatste werklocatie de aangelegde warmteleidingen aan elkaar gelast.

begin maart afgerond

Vervolgens wordt het laatste werkterrein ter hoogte van Oranjepolderweg nummer 11 ingericht. Dit werkterrein is vanaf eind januari tot en met halverwege februari in gebruik. Gedurende de werkzaamheden is doorgaand verkeer op de Oranjepolderweg niet mogelijk en wordt een omleiding ingesteld via de Lange Kruisweg. Vergelijkbaar met de eerdere werkzaamheden blijft de Oranjepolderweg altijd via één van weerskanten bereikbaar. Naar verwachting zijn de hoofdwerkzaamheden begin maart afgerond en begint de aannemer met het opruimen van werkterreinen en materialen op de Oranjepolderweg.