27 maart 2023

werkzaamheden op de Lange Kruisweg

20 maart tot 31 maart werkzaamheden voor de gestuurde boring Lange Kruisweg

De afgelopen weken zijn twee warmteleidingen ter hoogte van Lange Kruisweg 77 (Maarel Orchids) voorbereid. De warmteleidingen worden met behulp van een boring aangelegd. Op 20 maart zijn deze werkzaamheden gestart en vinden op 2 locaties plaats: op de kruising met het Nollaantje en op de kruising met de Van Innvelthof.

Lange Kruisweg

Lange Kruisweg gesloten voor doorgaand verkeer op vrijdag 24 en 31 maart tussen 18:00u en 06:00 uur

De leidingen van 290 meter worden bovengronds uitgelegd. Mede daarom wordt de warmteleiding ook in één keer in de grond getrokken worden De werkzaamheden worden uitgevoerd op 24 maart en 31 maart.  De werkzaamheden op hoofdlijnen: 

  • Van 18:00 uur tot uiterlijk 21:00 uur -  De warmteleiding wordt vanaf Maarel Orchids tot aan het Nollaantje verplaatst waar de leiding de bodem in getrokken wordt. 
  • Van 21.00 uur tot uiterlijk 06:00 uur - Intrekken van de warmteleiding. Door de lengte van de leiding (280 meter), wordt de leiding langere tijd op de weg neergelegd tussen het Nollaantje en het Kaapsebos. 

bereikbaarheid omwonenden

Gedurende de werkzaamheden is de Lange Kruisweg ter hoogte van het Nollaantje afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Om de weg bereikbaar te houden voor omwonenden en nood- en hulpdiensten wordt de warmteleiding in het midden van de weg uitgelegd. Hierdoor is er aan weerszijde voldoende ruimte voor aanwonenden om de woningen te bereiken. Wij verzoeken wij u vriendelijk om gedurende de werkzaamheden de Lange Kruisweg te benaderen via de Schenkeldijk. De planning is dat op zaterdagochtend de Lange Kruisweg weer volledig opengesteld kan worden.

vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Sander Zuyderwijk, s.zuyderwijk@dpi.nu of 06 - 10 57 98 92. 

intrekmoment 24 maart jongstleden