30 januari 2023

werkzaamheden Monsterseweg (N211)

Vanaf de aardwarmtelocatie aan de Madeweg vervolgt het warmtenet zijn weg richting de N211. Vanaf deze locatie worden de warmteleidingen aangelegd met behulp van gestuurde boringen. 

verkeer gestremd en omgeleid

Op de kruising van de Monsterseweg (N211) en de Vredebestlaan start begin februari met de inrichting van het werkterrein. Om ruimte te creëren wordt het verkeerseiland dat de rijbanen in de N211 splitst verlaagd.

Op vrijdag 10 februari vanaf 20.00 uur tot uiterlijk zondag 12 februari 20.00 uur vinden verkeersomleidingen plaats. Tijdens dit weekend wordt al het verkeer over de N211 gestremd en omgeleid via de N213. 

situatie vanaf 13 februari

Na het weekend is de situatie als volgt (zie foto):

De N211 is weer geopend voor al het verkeer. In het weekend van 24 maart zal weer een volledige afsluiting benodigd zijn om de verkeerssituatie te herstellen.