11 april 2023

Werkzaamheden Korte Kruisweg

Korte Kruisweg gestremd door werkzaamheden van 11 april tot 15 mei.

Op 11 april starten de werkzaamheden op de Korte Kruisweg voor de aanleg van warmteleidingen door middel van gestuurde boringen, deze werkzaamheden duren tot uiterlijk 15 mei. In deze periode vindt het prefabriceren van de warmteleidingen plaats op het terrein van Deliflor. Vervolgens worden de warmteleidingen via een boring aangelegd en aan elkaar gekoppeld midden op de Korte Kruisweg. De situatie van de komende weken is weergegeven in onderstaande afbeelding. 

werkzaamheden WNW Korte Kruisweg

afbeelding vergroot

Gedurende de werkzaamheden

Gedurende de werkzaamheden is de Korte Kruisweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De wegafsluiting geldt in verband met de veiligheid ook voor fietsers en voetgangers (!). De omleidingsroute via de Oranjepolderweg, N223 en de Lange Kruisweg wordt duidelijk aangegeven met tijdelijke bebording. Wij verzoeken u vriendelijk om de rijrichting van uw transporten af te stemmen op de omleiding en de locatie(s) van de werkzaamheden. Verder blijven de woningen en bedrijven gedurende de werkzaamheden altijd bereikbaar via de Oranjepolderweg of de Lange Kruisweg.

Korte Kruisweg verminderd bereikbaar voor omwonenden tijdens het intrekken van de warmteleidingen

Omdat de warmteleidingen in één keer worden ingetrokken is de Korte Kruisweg op vier momenten voor een groot stuk afgesloten. Bewoners kunnen onder begeleiding van onze verkeersregelaar hun woningen (te voet) bereiken. Dit gaat om de volgende momenten:

  • Op 14 april en 20 april  tussen 07.00 uur en uiterlijk 18.00 uur: intrekken van de warmteleidingen vanaf Beekenkamp. De woningen tussen Deliflor en het werkterrein op de Korte Kruisweg is afgesloten. 
  • Op 26 april en 3 mei  tussen 07.00 uur en uiterlijk 18.00 uur:  intrekken van de warmteleidingen vanaf Deliflor, de woningen tussen Beekenkamp en het werkterrein op de Korte Kruisweg is afgesloten.
     
werkzaamheden Korte Kruisweg
Close
werkzaamheden Korte Kruisweg