14 november 2022

Warmte Netwerk Westland kiest bij aanleg leidingen voor samenwerking in bouwteams

Bij de aanbesteding van de aanleg voor het eerste deel van het Warmtenetwerk Westland (Maasdijk en Polanen) is recent de keuze gemaakt om samen te gaan werken met twee aannemerscombinaties. Het werken met vier aannemers in twee combinaties is nodig vanwege de voortgang die we willen maken in aanleg van het warmtenet. Het gaat immers om 80 kilometer aan warmteleidingen.

aanleg warmtenet

Warmte Netwerk Westland (HVC en Capturam) sluit met de deelnemende partijen een raamovereenkomst af. Het gaat voor het noordelijke deel (Polanen) van het Westland om de combinatie Heijmans en Nijkamp (CHN) en voor het zuidelijke gedeelte (Maasdijk) om A. Hak & Zn en Visser & Smit Hanab (onderdeel van Volker Wessels). Per tracédeel wordt een aannemingsovereenkomst overeengekomen.

in een bouwteam

Het doel is om de telers die betrokken zijn bij het project aan te sluiten op duurzame aardwarmte. Daarvoor moeten de nodige leidingen worden aangelegd. “Om de beoogde planning te halen is het nodig om meerdere teams tegelijkertijd aan het werk te zetten”, zegt Michiel van der Doe, projectleider Polanen. “In de aanbesteding is WnW niet over één nacht ijs gegaan. Voor de uitvoering gaan we als bouwteam per project nu gezamenlijk de aanleg van het warmtenet verder voorbereiden.” Normaal wordt eerst het ontwerp gemaakt, dan volgt de aanbesteding en daarna gaat de aannemer het project realiseren. Nu is er in elke fase samenwerking.

Ondertekening raamovereenkomst

Keuze voor kwaliteit

“In verband met de complexiteit van het project en omdat we gebruik willen maken van alle bij de partijen aanwezige kennis en kunde hebben we voor samenwerking in een bouwteam gekozen.”, vertelt Michiel van der Doe.  “We kiezen hiermee duidelijk voor kwaliteit en optimaal resultaat. Samen kom je tot het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Je vormt echt een team, waarbij je jezelf steeds weer afvraagt wat de beste oplossing is voor het project.” 

Iedere centimeter is volgebouwd

De ultieme samenwerking is nodig, omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om een geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de aanleg van de warmteleidingen. “Er ligt al heel veel in de grond qua leidingen, iedere vierkante meter in het Westland is vol gebouwd. Met veel kassen en privéterreinen. Daarom is het logistiek een hele uitdaging om al het materiaal op te slaan en vrachtwagens op het juiste moment op de juist plek af en aan te laten rijden. Dat vraagt veel afstemming in verband met veiligheid en bereikbaarheid. Dit alles maakt dat we creatief en flexibel moeten zijn”, zo stelt Michiel van de Doe. “We zullen met innovatieve oplossingen moeten komen.”

Ondertekening raamovereenkomst

Eerlijke verdeling

De projectleider vertelt dat een eerlijke verdeling is gemaakt tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte, zodat beide aanneemcombinaties nagenoeg dezelfde hoeveelheid leidingen aan gaan leggen. “We geven onszelf en onze samenwerkingspartners vier jaar de tijd om het netwerk te realiseren, waarbij 2022 als startjaar geldt.” Rotterdam Engineering maakt ook deel uit van het bouwteam en verzorgt het ontwerp. Vanuit Warmte Netwerk Westland zijn we onder meer bezig om de kwaliteit op een hoog niveau te houden, de vergunningen te regelen en hebben we natuurlijk de voorbereiding van de aanbestedingen gedaan.” 
Volgens Michiel Van der Doe is in de afgelopen jaren de vraag naar aardwarmte in het Westland wel degelijk gegroeid. “Er zijn ook plannen om een nieuwe woonwijk op Warmte Netwerk Westland aan de sluiten, maar die moeten nog worden geconcretiseerd. “Dat gaat dan via een secundair net gestalte krijgen.”