3 april 2023

Verbinden leidingen Trias Westland met Polanen is complexe operatie

Over koppelleidingen en het belang van de gouden las.

route

integraal warmtesysteem

Met de aanleg van het warmtenet vanaf de rotonde van de N211 naar Westland Infra  wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van Warmtesysteem Westland. Deze warmteleiding is de verbinding tussen Trias Westland en Polanen en is onderdeel van het (toekomstige) integrale warmtesysteem in het Westland. Het koppelen van de lokale warmteprojecten maakt een robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening in het Westland mogelijk.
“Het realiseren van de kunstwerken wordt veelal in een zo vroeg mogelijk stadium van het project gerealiseerd. Deze aanpak zorgt voor een economisch effectieve realisatie die daarmee ook kans op extra overlast in de omgeving beperkt”, vertelt Tim Pistoor, toezichthouder voor Warmtenetwerk Polanen.  

route warmtenet

De tweede koppelleiding heeft een lengte van ongeveer 575 meter en bestaat hoofdzakelijk uit een horizontaal gestuurde boring onder de N211.  Daarnaast is er een boogboring onder de watergang en het kruispunt N211/N213 door naar het terrein van Westland Infra uitgevoerd. Op deze boogboring zijn onder andere gouden lassen toegepast. De horizontaal gestuurde boring en de boogboring worden ter hoogte van de Vredebestlaan met de N211 gekoppeld in een open ontgraving.

'gouden las'

“Een gouden las is de laatste staallasverbinding tussen het warmtenet dat wij momenteel aanleggen en het bestaande warmtenet Trias Westland” legt Tim Pistoor uit. “In tegenstelling tot reguliere lassen kan deze las niet van binnenuit getest worden op sterkte en dichtheid vooraf bij de inbedrijfname. De gouden las wordt door de beste lasdeskundigen uitgevoerd en onderzocht.” Volgend jaar worden de warmteleidingen dan weer gekoppeld aan het aardwarmtegebouw dat in Polanen nog ingericht moet worden.

gouden las