23 maart 2022

Technische systeemstudie levert regelfilosofie voor Warmtesysteem Westland

“Dit idee gaat niet werken. Zo reageerden de ingenieurs die aan het Westlandse warmtenetwerk gingen rekenen. Maar door de eindsituatie met een Westland dekkend warmtenet te modelleren hebben we nu het vertrouwen dat ideeën die niet mogelijk leken, toch haalbaar zijn.” Stijn Wolterink, Systeem Ontwikkelaar bij Warmte netwerk Westland neemt ons mee hoe we straks lokale warmteclusters in het Westland op elkaar gaan aansluiten. “Binnen Warmte systeem Westland werken we aan meerdere aardwarmtebronnen en een restwarmtebron. We willen een robuust netwerk bouwen waarmee de warmtelevering probleemloos verloopt.”

Landkaart Warmtesysteem Westland

Samenwerking

Om te komen tot een goede aanpak, hebben Energie Transitie Partners samen met Rotterdam Engineering en Powerspex een studie gedaan naar het functionele ontwerp en de besturingsfilosofie van Warmtesysteem Westland. De studie is mede gefinancierd door de gemeente Westland.

Vier aardwarmtebronnen en restwarmte uit de Rotterdamse haven

Binnen het Westland is het doel vier aardwarmtebronnen te koppelen waardoor leveringszekerheid ontstaat. Bijkomend voordeel is dat je de warmte dan kunt opwekken waar de ondergrond geschikt is en kunt leveren aan bedrijven met veel warmtevraag.

  • Clusternetten functioneren gekoppeld, zodat je de warmte tussen de clusters kan verhandelen.
  • Er zijn 7 warmteclusters, waarvan 5 met eigen productielocatie waaronder Trias Westland, Maasdijk, Polanen en Wippolderlaan.
  • De aardwarmtebronnen leveren de basis warmtevraag, aangevuld met restwarmte.

Vermaasd netwerk

“We moeten nu de juiste keuzes maken, zodat de warmteleidingen en hardware straks geschikt zijn voor het beoogde toekomstplaatje: Warmtesysteem Westland (WSW)”, vervolgt Stijn. “Vandaar dat we nu de eindsituatie modelleren en toetsen op een goede werking, waarna we terug kunnen redeneren wat we nu moeten bouwen. WSW is uniek, omdat we vanuit meerderen bronnen met een ‘vermaasd’ netwerk aardwarmte gaan leveren aan de glastuinbouw en woningen in het Westland. Dit betekent dat het netwerk meerdere ringstructuren bevat.”

Stijn Wolterink

Inzicht in hoe het werkt

“We spelen met het netwerk in een simulatieomgeving”, legt Stijn uit. “Het geeft ons de kans om scenario’s van bijvoorbeeld het uitvallen van een bron of een graafschade te simuleren. We krijgen ook een beeld hoeveel we kunnen groeien in capaciteit naar de toekomst.” De resultaten van de studie gebruiken we om de juiste netwerkdiameter te kiezen en het netwerk robuust te ontwerpen.

Hardware bij de aardwarmtebron

Bij een robuust netwerk hoort een robuuste besturingsfilosofie. “Dat is een filosofie waarin beschreven staat hoe we de hardware bij de warmtebron en de afnemer moeten aansturen, zonder dat pompen tegen elkaar in gaan werken. Ook is er nagedacht over de verdeling van de warmte. We stelden onszelf de vragen: welke bron doet wat, hoe zorg je ervoor dat een bron van het ene cluster de extra vraag van het andere cluster kan invullen? Het ontwerp van dit systeem gaat verder dan een simpele warmteleiding in de ondergrond van A naar B. We moeten blijven nadenken over het eindplaatje.”

Stijn concludeert: “de aanpak is bijzonder omdat wij aardwarmte leveren aan zowel glastuinbouw als de gebouwde omgeving volgens alle afspraken die daarbij horen. We hebben een resultaat bereikt waar we heel blij mee zijn. In basislast draait het systeem zoals bedacht én er is  genoeg ruimte voor groei in de toekomst.”