6 september 2022

Start werkzaamheden Oranjepolderweg

De bouwvak is inmiddels al een tijdje achter de rug. Dit betekent dat de werkzaamheden voor de aanleg van het warmte netwerk Westland in Maasdijk ook weer zijn hervat. Aannemer A. Hak is op dit moment druk bezig met het inrichten van een drietal prefabriceerlocaties in de berm van de Oranjepolderweg.

expansielus

Deze prefabriceerlocaties worden tot ongeveer eind 2022 gebruikt als tijdelijke opslag voor (onderdelen van) de warmteleidingen en als werkterrein voor het aan elkaar lassen van de verschillende warmteleidingdelen. Omdat het onmogelijk is om kant-en-klare warmteleiding met een lengte tot wel 350 meter over lange afstanden te transporteren is het nodig om de warmteleidingen in onderdelen aan te voeren én dicht bij de definitieve locatie van het warmtenet aan elkaar te lassen. 

zes boringen

De aankomende maanden worden op de Oranjepolderweg verspreid over de drie prefabriceerlocaties 12 warmteleidingen tussen de 150 meter en 320 meter voorbereid. Nadat een warmteleiding op de juiste lengte is gemaakt, wordt de gehele warmteleiding binnen het werkterrein parallel aan de Oranjepolderweg neergelegd en is de prefabricage afgerond. Hierna worden de warmteleidingen in zes boringen onder de grond aangebracht en vervolgens met een open ontgraving aan elkaar gekoppeld. Al met al zijn de werkzaamheden op de Oranjepolderweg naar verwachting rond begin april 2023 afgerond. 
 

aanleg oranjepolderweg
Close
aanleg oranjepolderweg

Fasering werkzaamheden Oranjepolderweg