4 juli 2022

In gesprek met… Patrick Dekker van InfraCo

Patrick Dekker is één van de bestuursleden van InfraCo en vertelt meer over de samenwerking met Warmte netwerk Westland (WnW) en de ontwikkeling van het warmtesysteem in het Westland.

De samenwerking tussen InfraCo en WnW is opgezet om met elkaar te werken aan het warmtesysteem Westland. Een unieke opzet en samenwerking waarbij stap voor stap gewerkt wordt aan een open warmtenet. In InfraCo zitten leden die de belangen van de aangesloten afnemers vertegenwoordigen. Ook niet glastuinbouw-afnemers kunnen gegroepeerd lid worden van InfraCo. Het is voor alle warmte-afnemers verbonden aan Wnw, dus ook de gebouwde omgeving en bedrijventerreinen.

  • Warmtecoöperatie Maasdijk
  • Warmtecoöperatie Wippolderlaan
  • Warmtecoöperatie Polanen
  • Aardwarmte Vogelaer
  • Natures Heat
  • Trias Westland
  • GeoPower Oudcamp
  • Geothermie De Lier

Doelstelling van InfraCo

Doelstelling van InfraCo is dat de kennis en ervaring vanuit de afnemers op het gebied van warmte gebruikt worden in de ontwikkelingen van het warmtesysteem, waardoor het toekomstbestendig gerealiseerd wordt. 

Afnemers hebben veel expertise en kennis van de glastuinbouw, de regio en de verschillende energiemarkten. We leren van en met elkaar hoe we met warmte om willen en kunnen gaan. Ook richting de toekomst. En door zo veel mogelijk expertise uit de verschillende gebieden in het Westland bij elkaar te brengen, bouwen we aan een robuust en succesvol warmtesysteem. 

De samenwerking met WnW

In de beginfase van de samenwerking met WnW was er veel te bespreken en op te bouwen. Je staat aan het begin van de hele projectopbouw. Er kwam veel op ons af. En dat vraagt om regelmatig constructief overleg. Het is van belang om elkaar scherp te houden en te zorgen dat we met elkaar de juiste richting op gaan. We zijn ervan overtuigd dat we een kant op gaan waar we gezamenlijk achter staan.

We bespreken diverse zaken met elkaar, waaronder bijvoorbeeld de transporttarieven van warmte en hoe we daar mee om willen gaan. Zowel InfraCo en WnW hebben daar hun ideeën over. Uiteindelijk moeten we er gezamenlijk uitkomen en tot een consensus en besluiten komen. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving. Dat ook zij in de toekomst mogelijk aangesloten kunnen worden op het warmtenet. En met in de toekomst de restwarmte uit de haven van Rotterdam of misschien het warmtenet in Den Haag wil je zo breed mogelijk alle opties voor aansluitingen op het warmtenetwerk onderzoeken.

Handelsplatform

We zijn op dit moment ook bezig met het ontwikkelen van een integraal handelsplatform. Dit om zo veel mogelijk handel in warmte mogelijk te maken tegen zo min mogelijke kosten. Als er veel handel is, kunnen de kosten immers door meer verhandelde MWh gedeeld worden. Zo is er ook een mogelijkheid om piekwarmte te verhandelen richting de gebouwde omgeving. Dit zal niet op korte termijn mogelijk zijn, maar we willen wel alles openhouden om tot zo’n systeem te komen. Een systeem zoals dat nu bij elektriciteit werkt en wat wellicht in zekere zin ook mogelijk is bij warmte.

WnW neemt bij de ontwikkeling en het opzetten van het platform de lead. Wij adviseren en geven feedback, om de realisatie van het platform vanuit alle partijen zo optimaal mogelijk werkend te krijgen.

Mandaat

Beslissingen die genomen worden over het netwerk worden door WnW met ons besproken. Wat leggen we aan, wat gaat er goed, waar zien we noodzakelijke verbeteringen. Wij hebben als afnemers de kennis en ervaring met de gebieden waar het netwerk in regio Westland wordt aangelegd. De nu genomen keuzes moeten ook voor de toekomst goed zijn. Zodat je op de lange termijn niet tegen bepaalde problemen aan loopt. We moeten continue met elkaar verder denken dan het hier en nu. En door dit met elkaar te doen en goed samen te werken, bereik je meer. Gebruik maken van elkaars expertise.

Uniek concept

We zetten met het warmtesysteem Westland iets unieks neer. Een systeem dat nog nergens anders in Nederland of zelfs in de wereld op deze manier ingericht is. Het realiseren van het netwerk, het verkrijgen van de juiste subsidies en zo goed mogelijk op de toekomst voorbereid zijn. Een dynamische samenwerking met veel afnemers en meerdere aardwarmtebronnen. Wij vinden het belangrijk dat we de tuinbouw over 20, 30 en zelfs 40 jaar nog een hele mooie toekomst kunnen geven in deze regio met een goede samenwerking en de juiste systematiek die daar uit volgt.