27 maart 2023

“Gebruik maken van elkaars expertise en samen steeds beter worden”

Ramon Grotens ziet voordelen in het werken in bouwteam.

“Er zijn altijd twee fases in het voortraject, het voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp. Daarbij heeft de aannemer de lead bij het voorlopig ontwerp, maar blijft het altijd een samenspel van alle betrokken partijen om uiteindelijk alle leidingen van het Warmte Netwerk Westland zo optimaal mogelijk aan te leggen.” Dat zegt Ramon Grotens van Rotterdam Engineering (gespecialiseerd in ondergrondse transportleidingen), zoals warmteleidingen. Hij is de ontwerpleider.

8 kranen op een rij voor 368 meter lange boring

drie plaatsen

“Momenteel zijn we op drie plaatsen in het Westland druk in de weer. Met name in het warmtenet Polanen bij Naaldwijk zijn interessante delen van het warmtenet in de maak waarbij er onder meer een boogboring en een extra lange boring plaatsvinden. Bij die lange boring is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk om goed voor te spannen. Dat luistert nogal nauw.”

kwaliteit werk

Ramon Grotens vertelt dat het belangrijk is om de kwaliteit van het werk in de gaten te houden als het onder tijdsdruk allemaal snel moet. “Soms wil de vergunningverlener bijvoorbeeld  graag dat je het werk binnen twee weken af hebt, omdat dan een afsluiting wat minder lang duurt. Dan staat het werk soms wel onder druk en moet je extra letten dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteit en het ontwerp is afgestemd op de uitvoeringsmethode. Door dit soort dingen al in het voorlopig ontwerp op te pakken willen voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan.”

Ramon Grotens

Bereikbaarheid bedrijven

“Er wordt in het Westland heel veel geboord, daar waar op andere plekken in Nederland meer wordt gegraven. Dat heeft te maken met het feit dat het boven (kassen, wegen, woningen) en onder de grond (kabels en leidingen) nogal vol is. Ook hebben we natuurlijk te maken met de bereikbaarheid van de bedrijven. Het gaat in deze regio wel 24/7 door.  Juist door de samenwerking in onze bouwteams en de expertise die iedereen inbrengt, lossen we de knelpunten vrijwel altijd heel soepel op”, vertelt Ramon Grotens. “Daarbij heb je natuurlijk ook te maken met de kosten, die wil je zo laag mogelijk houden. Kwaliteit, tijd en kostenbeheersing is een spel dat voortdurend speelt.”

wekelijks overleg

Vrijwel wekelijks zijn er zogeheten review sessies waar in het ene deel de aannemers als A. Hak en Visser Smit Hanab bij betrokken zijn en in het andere deel de combinatie Heijmans en Nijkamp. “We nemen dan samen het ontwerp door om er voor te zorgen dat de ontwerpoplossingen ook uitvoerbaar zijn. Dus wat is er mogelijk en waar liggen de uitdagingen. Zo nemen we de ervaringen die zijn opgedaan in de uitvoering mee in de volgende ontwerpen.”

Complexiteit

In verband met de complexiteit van het project en omdat we gebruik willen maken van de bij partijen aanwezige kennis en kunde is voorafgaand aan de werkzaamheden al voor samenwerking in een bouwteam gekozen. Hiermee wordt duidelijk een keuze gemaakt voor kwaliteit en zeker niet voor de meest goedkope oplossing. “Samen kom je tot het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Je vormt echt een team, waarbij je jezelf steeds weer afvraagt wat de beste oplossing is voor het project. Het mooie is dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken.”

kranen start aanleg warmtenet Polanen