6 september 2022

expansielus: uitgelegd

De warmteleidingen van Warmte netwerk Westland transporteren straks warm water met een temperatuur van ongeveer 85 graden Celsius. Dit warme water wordt opgewarmd door de warmte van een aardwarmtebron en geleverd aan de aangesloten glastuinbouwondernemers. 

expansielus

thermische expansie

Doordat de warmteleidingen zijn gemaakt van staal kan de warmteleiding tot wel 10 centimeter per 100 meter warmteleiding in de lengterichting uitzetten. In vaktaal heet dit ook wel thermische expansie. Om het uitzetten van de warmteleidingen te voorkomen maakt Warmte netwerk Westland op strategische locaties gebruik van expansielussen. Een expansielus is een indrukwekkend ogende combinatie van leidingbochten waarin de warmteleidingen beperkt de ruimte krijgen om vrij uit te zetten. Door voor en na een aansluiting met een glastuinbouwondernemer een expansielus te maken komt de aftakking niet niet onder extra spanning te staan.