6 juni 2023

Een online handelsplatform, hoe ziet dat eruit?

Via een online handelsplatform zorgt Warmte netwerk Westland (WnW) ervoor dat aangesloten glastuinbouwondernemers de warmte van de aardwarmtebron onderling kunnen gaan verhandelen. Zo wordt het mogelijk tijdelijk meer of minder warmte af te nemen, zoals tijdens een teeltwissel. Vraag en aanbod van warmte kunnen op deze manier op elkaar worden afgestemd. Deze flexibiliteit komt ten goede van de teelt én het optimaal laten functioneren van de warmtebronnen en -netten.

foto kas bij artikel online handelsplatform WNW

Marieke Berendsen, Platform Lead WnW, neemt ons mee in de ontwikkeling van het handelsplatform dat voor het verhandelen van warmte gaat zorgen.

Wensen en prioriteiten

We zijn begonnen met een definitiefase waarin is gekeken naar wat er nodig is voor het handelsplatform. “Daarbij is het heel belangrijk om eerst te kijken naar de wensen en behoeften van gebruikers. Die bepalen uiteindelijk hoe de uiteindelijke oplossing eruit gaat zien”, aldus Marieke. Met behulp van workshops en interviews is een duidelijk overzicht gemaakt van hun wensen en behoeften. “Vervolgens zijn alle wensen en behoeften geprioriteerd voor het bepalen van MVPs (Minimum Viable Product), de minimale eisen waaraan het handelsplatform moet voldoen. Met die MVPs kunnen we de vertaling maken naar de technologische oplossing en wat we als organisatie nodig hebben om dat te bewerkstelligen”, vervolgt Marieke.

Van gebruiker, naar prioritering, naar wat er voor nodig is!

gebruikers handelsplatform

Er zijn drie belangrijke gebruikers van het handelsplatform: kwekers, (aard)warmtebronnen en WnW.

Aardwarmte, en daarmee het handelsplatform, wordt een belangrijk onderdeel van het energiemanagement van kwekers. Het handelsplatform geeft hun de mogelijkheid voor meer flexibiliteit. Hoe? Door warmte te kopen of te verkopen. Het duurzaamheidsaspect speelt hier ook een belangrijke rol in. Met het inkopen van warmte, in plaats van gas, draagt een kweker beter bij aan duurzaamheid.

ontwikkelproces samen met kwekers

Marieke: “We nemen de kwekers in het hele ontwikkelproces mee om te zorgen dat de oplossing die we ontwikkelen bij hun bedrijfsvoering past. We beginnen met een basis en breiden beetje bij beetje uit naar een geavanceerd handelsplatform. Gedurende dit proces blijven we met ze in gesprek over hun wensen.”

De gebruikers van het platform zijn niet alleen de aangesloten kwekers, maar ook de warmtebronnen en WnW. Bronnen zullen het platform gebruiken om extra warmte boven op hun contractwaardes te verkopen én zicht te houden op situaties als er minder warmte nodig is.

Wat er voor nodig is

De bouw van het handelsplatform loopt gelijk met de tijdslijnen van de realisatie van de aardwarmtebronnen en het warmtenet. Er zijn daarom twee versies van minimale eisen bepaald. De eerste versie focust zich op het faciliteren van handel binnen een warmtecluster. Dit is inclusief een dashboard voor de gebruikers om het gebruik van warmte te kunnen monitoren. Deze loopt gelijk met de planning van Maasdijk. Wanneer Maasdijk live gaat, gaat ook de eerste versie van het handelsplatform live.

De tweede versie faciliteert handel tussen aardwarmteclusters. Dit brengt andere functionaliteiten met zich mee. Door verschillende clusters aan elkaar te koppelen, wordt het verhandelen van warmte complexer. Immers, de handel die plaatsvindt, moet mogelijk zijn binnen de bandbreedtes van het warmtenet. Het handelsplatform moet aan deze bandbreedtes voldoen, zonder dat gebruikers daar veel van merken. Worden er meerdere clusters aan elkaar gekoppeld en komt daar op een later moment ook de restwarmte uit de Rotterdamse Haven bij, dan wordt dit steeds belangrijker.

Regelsysteem

Naast de ontwikkeling van het handelsplatform wordt op dit moment ook gewerkt aan een regelsysteem. Het regelsysteem zorgt voor de aansturing van het warmtenet. Beide systemen worden in de toekomst aan elkaar gekoppeld, zodat het regelsysteem precies weet hoeveel warmte elke kweker op elk tijdstip moet krijgen.

Planning

Midden juni start de ontwikkeling van het handelsplatform. We verwachten dat de eerste versie in januari 2024 live gaat en de tweede versie een half jaar later in juli.