9 februari 2023

de N211 Monsterseweg bij Vredebestlaan in weekeinde van 10-12 februari afgesloten: verkeer wordt omgeleid

“Een van de weinige plekken waar we ruimte hebben om te boren”

N211

inrichting werkterrein

Op de kruising van de Monsterseweg (N211) en de Vredebestlaan starten we met de inrichting van een  werkterrein voor het boren van en aan elkaar koppelen van warmteleidingen van het warmtenet van Trias Westland en het toekomstige warmtenet in Polanen, het noordelijke deel van het Westland. De werkzaamheden hebben impact op de omgeving. Om ruimte te creëren voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het verkeerseiland - dat de rijbanen in de N211 splitst - verlaagd. Dat gebeurt vanaf vrijdag 10 februari 20.00  tot uiterlijk zondag 12 februari 20.00 uur.  Ter plaatse vinden verkeersomleidingen plaats, zo wordt het verkeer op de N211 gestremd en omgeleid via de N213. 
Sander Zuyderwijk, omgevingsmanager Warmte Netwerk Westland voor zowel het noordelijke als het zuidelijke gedeelte, houdt zich sinds maart 2022 onder meer bezig met dit tracé van Warmte Netwerk Westland. “Het is een van de weinige plekken waar we nog de vrije ruimte hebben om te kunnen boren en de warmtenetten aan elkaar te koppelen.” 
 

Onder- en bovengrondse infrastructuur

Vanaf de aardwarmtelocatie aan de Madeweg vervolgt het warmtenet zijn weg via de van Leeuwenhorstlaan naar de N211. Vanaf deze locatie worden de warmteleidingen aangelegd en aan elkaar gekoppeld met behulp van gestuurde boringen. Het gaat allemaal om de leveringszekerheid van het warmtenet in de toekomst. “We hebben hierbij te maken met bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Waar we nu aan het werk gaan is nog vrije ruimte aanwezig om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Onder de grond hebben we te maken met kabels en leidingen van onder meer water, CO2, gas, elektra en de diverse data bekabeling. Boven de grond gaat het om wegen, bomen, fietspaden en sloten. Naast de N211 liggen opgehoogde verkeerseilanden. We verlagen de verkeersdrempels om gedurende onze werkzaamheden doorgaand verkeer mogelijk te houden. Zo houden we het bedrijventerrein en de route richting Monster bereikbaar.

Maximale veiligheid

“We zijn vorig jaar in maart begonnen. Dan breng je eerst in kaart wat je allemaal tegen kunt komen en ga je vervolgens met het bouwteam in overleg  om te kijken hoe je tot de beste oplossingen kunt komen”, vertelt Sander Zuyderwijk. “Als je alles in kaart hebt gebracht en een ontwerp hebt, vraag je de omgevingsvergunning aan. We hebben sowieso voortdurend overleg met alle betrokkenen, zoals gemeente, nutsbedrijven, ondernemers, omwonenden en nood- en hulpdiensten om te kijken wat de consequenties zijn en welke oplossingen geboden kunnen worden. Het gaat er om dat er maximale veiligheid is voor iedereen en dat de geboden oplossing duidelijk is voor nood- en hulpdiensten maar ook voor de bedrijven in het Westland. Dat is echt nodig, want we zitten wel in een gebied met een 24-uurs economie. 

Omgeving erbij betrekken

Toen de omgevingsvergunning een feit was en duidelijk was welke werkzaamheden uitgevoerd zouden worden, zijn de direct omwonenden en bedrijven in de omgeving ingelicht. Sander Zuyderwijk: “We hebben zo’n 250 brieven de deur uitgedaan om iedereen duidelijk te informeren. Daarnaast was er nog een inloopavond voor mensen die nog vragen hadden over wat er ging gebeuren. Daar kwamen enkele bewoners en een afvaardiging van de ondernemers op af.   

Verkeersveiligheid

De N211 is na het weekeinde van 10-12 februari weer in gebruik voor al het verkeer. In het weekend van 14 april (20.00 uur) - 16 april (20.00 uur) is nogmaals een volledige afsluiting nodig om de tijdelijke verkeerssituatie te herstellen. Voor fietsers zijn speciale maatregelen getroffen om te voorkomen dat ze een eind om moeten fietsen. Ook daarbij staat de verkeersveiligheid voorop.

N211 afsluiting