20 februari 2023

Afronding werkzaamheden Lange Kruisweg in zicht

Deze week starten de werkzaamheden in en rond het Nollaantje. In de komende twee weken wordt een gestuurde boring voor de aansluiting uitgevoerd en een expansieloop in het smalle laantje aangelegd. Om de werkzaamheden met minimale hinder uit te voeren is in overleg met de omwonenden een aanpak bedacht waarmee hinder op hun bedrijfsvoering wordt geminimaliseerd.

Lange Kruisweg

Medio maart tot en met de eerste week van april

Hierna start een gestuurde boring in de Lange Kruisweg. Allereerst wordt de warmteleiding bovengronds klaargelegd en aan elkaar gelast. Het boren en intrekken van deze leidingen duurt vanaf medio maart tot en met de eerste week van april. Na de werkzaamheden worden de leidingen aan elkaar verbonden en zijn de werkzaamheden rondom de Lange Kruisweg voorlopig afgerond. 

Laatste punten op de i voor de volgende fase

De eerstvolgende fase waar we starten met de uitvoering is de rond de Oranjesluisweg en de Pettendijk. Momenteel zijn wij nog bezig met het afronden van het definitieve ontwerp. Volgende stap is het indienen van de vergunningsaanvragen. De verwachting is dat we begin van de zomer kunnen starten met de werkzaamheden.