4 juli 2022

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland gaan samenwerken

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland (WnW) hebben op 21 april jongstleden een intentieovereenkomst ondertekend om te gaan samenwerken. Beide partijen zien het belang van een warmtesysteem voor het Westland en willen hier samen aan bouwen. En zo ook een mooie bijdrage leveren aan de versnelling van de Westlandse warmtetransitie.

aardwarmte vogelaer

robuust warmtesysteem

We maken het met deze samenwerking mogelijk dat steeds meer bedrijven in onze regio toegang krijgen tot duurzame warmte. Door het verbinden van meerdere aardwarmteclusters in één netwerk, ontstaat een robuust warmtesysteem met een hogere leveringszekerheid voor alle afnemers.

warmte verhandelen

Aardwarmte Vogelaer heeft al één aardwarmtedoublet in bedrijf en ontwikkelt op dit moment een tweede doublet op dezelfde locatie. Daarnaast hebben zij begin april het aardwarmteproject Green Well Westland overgenomen. De extra warmte die hierdoor beschikbaar komt én de toegang tot het netwerk van WnW zorgt ervoor dat nog meer nieuwe afnemers in de regio gebruik kunnen maken van de beschikbare warmte. Het maakt daarnaast warmtehandel met andere aardwarmteclusters mogelijk.

Aardwarmte Vogelaer en WnW werken de komende maanden de concrete samenwerking verder uit.