20 april 2023

Aanleg warmtenet Polanen: waar staan we nu

De afgelopen maanden zijn de warmteleidingen vanaf de aardwarmtebron aan de Madeweg tot aan Westland Infra aangelegd, via onder andere boringen. Vanwege het natte weer is vertraging in de werkzaamheden ontstaan, zo bleek het lastig om leidingstukken aan elkaar te lassen en isoleren. Om veilig te werken zijn de werkzaamheden bij harde wind stilgelegd. Ook bleken oude funderingen van een kelder en de goederentramlijn obstakels in de aanleg. 

werkzaamheden WNW Polanen

afbeelding actuele planning

Werkzaamheden bij Westland Infra

Tot 30 april zijn wij bezig met het koppelen van het Warmtenetwerk Westland op het bestaande warmtenet Trias. Vanaf 1 mei kunnen de fietsers weer over het fietspad rijden waardoor ook de rijbaan op de N213 richting Poeldijk weer beschikbaar is voor auto’s.

Het koppelen van de aansluiting op de hoofdleiding op de Casembrootlaan

De werkzaamheden op starten op maandag 17 april en duren tot uiterlijk 5 mei. Gedurende deze periode zal de Van Ruyvenlaan in de richting van de Casembrootlaan zijn afgesloten. Hierbij is de bereikbaarheid voor omwonenden en ondernemers geborgd. 

Werkzaamheden op Van Ruyvenlaan

De Van Ruyvenlaan is vanaf januari gestremd. Nu alle warmteleidingen in de grond zitten moeten de leidingen nog aan elkaar worden gekoppeld. Deze werkzaamheden duren tot uiterlijk 12 mei. Hierna wordt de Van Ruyvenlaan weer opengesteld voor al het verkeer.

Werkzaamheden op de kruising N211/Vredebestlaan

De leidingen zijn ingetrokken, de komende weken zijn wij echter nog bezig met het koppelen van de leidingen en het aanbrengen van een expansieloop zoals ook weergegeven in afbeelding 2. Om de oorspronkelijke verkeerssituatie te herstellen, zal er een volledige afsluiting van de N211 nodig zijn in het weekend van vrijdag 12 mei 20.00 uur tot en met zondag 14 mei 24.00 uur.