25 januari 2023

Aanleg warmteleidingen Nollaantje is een precisiewerkje

Niet overal is volop ruimte aanwezig om via graafwerkzaamheden warmteleidingen aan te leggen in Maasdijk. Aan het Nollaantje worden vijf precisieboringen gedaan om het werk in de beperkte ruimte tussen de kassen goed uit te kunnen voeren. Daarbij wordt de overlast voor de aan- en omwonenden zoveel mogelijk beperkt. In overleg met de hulpdiensten is geregeld dat elke locatie in het gebied altijd bereikbaar is.  

In overleg

Ad Marijnissen, directievoerder Warmte netwerk Westland, vertelt dat er veel overleg is geweest voordat de werkzaamheden in de derde week van januari van start zijn gegaan. “Overleg met de tuinders, omwonenden en de hulpdiensten. Ook is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het leggen van de warmteleidingen.”

Boring op zaterdag

“Er zal wat overlast zijn, tijdens het intrekken van de leidingen onder de weg door moet het verkeer gebruik maken van omleidingsroutes”, vertelt Marijnissen. Dat trekken van de leidingen gebeurt op zaterdag 21 januari (twee boringen) en zaterdag 28 januari (twee boringen). We kiezen voor de zaterdagen om minimaal overlast te veroorzaken. De vijfde boring vindt op een ander moment plaats.

Er wordt zwaar materieel, zoals grote kranen, ingezet om de werkzaamheden uit te voeren. Door rijplaten neer te leggen blijft de omgeving bereikbaar. Alleen op het moment van het trekken van de leldingen wordt het verkeer dus omgeleid. Dat gekozen wordt voor boringen, heef alles te maken met het tracé en de beschikbare ruimte. De leidingen via graafwerkzaamheden neerleggen is hier vrijwel onmogelijk. Ad Marijnissen: “Het boren is een precisiewerkje, omdat we ook rekening moeten houden met de al aanwezige bestaande ondergrondse infrastructuur.” De buizen worden aan elkaar gelast en waar nodig wordt de verharding hersteld.

Warmte Netwerk Westland legt het warmtenet in Maasdijk aan zodat kwekers straks kunnen worden aangesloten op Aardwarmte Maasdijk. 
 

Close
Close
Close
Close