16 juni 2022

Aanleg van warmteleidingen: hoe werkt het

Wie weleens in Maasdijk komt, kan rijen mobiele kranen, warmteleidingen en kuilen met vele kabels en leidingen zien liggen. Deze materialen en machines zijn nodig voor de aanleg van het Warmte netwerk Westland, maar hoe wordt een warmtenet gemaakt?

laswerkzaamheden

‘horizontaal gestuurd boren’

Het warmtenet in Maasdijk wordt grotendeels aangelegd door middel van horizontaal gestuurd boren. Hierbij kan de boorkop onder de grond bijsturen en kan het punt waar de boorkop weer boven de grond komt precies worden bepaald. Dit is een voordeel bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur (bijvoorbeeld een warmteleiding) over langere afstanden, waarbij de aannemer rekening moet houden met obstakels zoals kabels en leidingen, wegen of gebouwen. Bovengronds zijn alleen de werkzaamheden op de punten waar de boor in- en uit de grond komt zichtbaar. Hierdoor blijft de overlast voor de omgeving beperkt.

Boren in 3 fasen

Een horizontaal gestuurde boring is opgedeeld in 3 fasen. In fase 1, ook wel de pilot boring genaamd, duwt de boorinstallatie (de ‘rig’)een holle pijp de grond in. Door deze holle pijp wordt vervolgens bentoniet gepompt. Bentoniet is een kleisoort die in de juiste verhouding met water een gel vormt. Tijdens het boorproces helpt het bentoniet om de tunnel te stabiliseren terwijl het boorgat openblijft. Ook voert het bentoniet de overtollige aarde af door deze naar het boorgat te duwen. Hierna wordt in fase 2 de tunnel ruimer gemaakt. Door de boring te herhalen met een steeds grotere boorkop wordt de tunnel verbreed tot de gewenste diameter. Vervolgens wordt in fase 3 de warmteleiding door het bentoniet getrokken. Kranen houden intussen de warmteleiding omhoog om knikken te voorkomen. Als laatste wordt het achtergebleven bentoniet uit de tunnel gezogen. Hiermee is de boring afgerond en is de warmteleiding ondergronds aangelegd.

Fasen boren van het warmtenet.

WNW boren
Close
WNW boren

Koppelen van meerdere boringen

Omdat het onmogelijk is om diep onder de grond aansluitingen te maken naar de kwekerijen, moet de boring af en toe boven de grond komen. Hiervoor moeten twee boringen op dezelfde locatie boven komen. De mogelijkheid om ondergronds bij te sturen komt hierbij van pas. Als beide warmteleidingen op dezelfde plek zijn bovengekomen, kan de aannemer in een open kuil de aansluitingen naar de kwekers maken en de verschillende delen van de warmteleidingen koppelen.