10 mei 2022

1.470 meter warmteleidingen aangelegd onder Lange Kruisweg

De afgelopen weken is met behulp van een aantal boringen ongeveer 1470 meter aan warmteleidingen succesvol aangelegd onder de Lange Kruisweg. Hiermee zijn de werkzaamheden op de Lange Kruisweg voorlopig afgerond. Het warmtenetteam bedankt graag alle omwonenden, belanghebbenden en passanten op en rondom de Lange Kruisweg voor de medewerking.

""

Start Pettendijk

Het warmtenetteam is gestart met de aanleg van het warmtenet in de Pettendijk. Twee warmteleidingen (aan- en afvoer) leggen we gefaseerd aan vanaf de kruising Lange Kruisweg-Pettendijk richting de Oranjedijk ter hoogte van Tomatenkwekerij van Heijningen. Hiermee zetten we de eerste stap om de glastuinbouwbedrijven vanaf de Oranjepolderweg tot aan De Hoogt aan te sluiten op de hoofdleiding van het Warmte netwerk Westland. 

Geen afsluitingen op 12 mei, 30 mei en 10 juni

Donderdag 5 mei nam het ‘intrekken’ van de warmteleidingen op de Pettendijk meer tijd in beslag. Hierdoor was de Lange Kruisweg-Pettendijk langer dicht. Het warmtenetteam benutte dit moment om niet één, maar twee warmteleidingen opeenvolgend aan te leggen. Daarnaast zijn de overige warmteleidingen al klaar gelegd op een uitvoeringstechnisch gunstige locatie op de Pettendijk. Dit betekent dat de overige afsluitingen van de kruising Lange Kruisweg-Pettendijk op 12 mei, 30 mei en 10 juni niet langer nodig zijn.  
 

Inloopavond

In augustus staat de volgende stap in de aanleg van het warmtenetwerk rondom Maasdijk op de planning. Dan leggen wij een aantal warmteleidingen in verschillende fases aan in de Oranjepolderweg. Hierbij maken wij weer gebruik van meerdere ondergrondse boringen – zogeheten HDD’s: ‘Horizontal Directional Drilling’ – en open ontgravingen om de warmteleidingen te verbinden. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, stellen we dan verkeersmaatregelen en wegafsluitingen in op de Oranjepolderweg. Het warmtenetteam neemt binnenkort contact op met de omwonenden en omliggende bedrijven aan de Oranjepolderweg én nodigt hen rond eind juli graag uit voor een inloopavond. De locatie en datum zijn nader te bepalen.