28 maart 2022

11 kranen op een rij voor 368 meter lange boring

Warmte Netwerk Westland krijgt met de aanleg van het warmtenet in Maasdijk concreet gestalte. In twee opeenvolgende zaterdagen is de hoofdtransportleiding van het warmtenet de grond ‘íngetrokken’ op de locatie aan de Lange Kruisweg. Elf kranen kwamen eraan te pas zodat  het boren van de 368 meter lange buis met een diameter van 560 mm op de juiste manier verliep. 

8 kranen op een rij voor 368 meter lange boring

Alternatief voor aardgas

Het Westland is voorloper als het gaat om verduurzamen van het warmteverbruik in de kassen voor de teelt. In Warmte netwerk Westland werken glastuinbouwondernemers samen met Capturam en HVC aan een gezamenlijke warmte-infrastructuur. De glastuinbouwondernemers in Maasdijk, s’-Gravenzande en de Lier hechten groot belang aan duurzaamheid en zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.

Gewenste diameter

De afgelopen zaterdagen is een belangrijke stap gezet omdat het eerste deel van de ‘backbone’ van het Warmtenetwerk Westland via een boring in de grond is getrokken op de Lange Kruisweg, een zogeheten HDD-boring (Horizontal Directional Drilling). Het boorgat is groot genoeg om de hoofdtransportleiding erdoor te trekken. Op de hoofdtransportleiding van het warmtenetwerk sluiten we later de kassen van de tuinders aan. 

Technisch hoogstandje

De leiding verdween via het boorgat ter hoogte van Lange Kruisweg 26 in de grond en kwam bij de firma IJzelenberg voor de loods weer naar boven. “Je kunt het inderdaad wel een technisch hoogstandje noemen”, zegt Arnold van Griethuijsen, directievoerder voor dit project bij Warmte Netwerk Westland. “Wij doen de engineering van het project en werken in het bouwteam samen met de aannemers A. Hak Leidingbouw en Welvreugd Drilling. We hebben de nodige ervaring opgedaan met de aanleg van het warmtenet van Trias Westland, een aardwarmteproject in Naaldwijk. Bij dit nieuwe warmtecluster maken we gebruik van zes putten, dus drie doubletten. De leidingen die nu zijn gelegd, zijn essentieel.”

Strenge controle lasverbindingen

”De hoofdleiding heeft, inclusief de isolatielaag, een diameter van 560 mm. Na het lassen bedraagt de totale lengte 368 meter”, laat Arnold van Griethuijsen weten. “De twee leidingdelen hebben we aan elkaar gelast met een zogeheten ‘gouden las’. De leiding en lasverbinding moeten immers bestand zijn tegen een druk van minimaal 25 bar. Daarnaast is de leiding volledig geïsoleerd en gemaakt van staal (staal-PUR-PE). Elke las wordt streng gecontroleerd. Dat moet ook wel, want je kunt in een later stadium niet zomaar iets meer doen aan een leiding die zo diep de grond in gaat.” 

Juiste hellingshoek

De leiding is over een afstand van 345 meter richting het boorgat over de Lange Kruisweg gerold. Dit boorgat bevindt zich ter hoogte van Lange Kruisweg 26 en is de opening van de al geboorde ondergrondse boorgang. Bij het boorgat aangekomen stonden er kranen op een rij om de leiding 5 meter van de grond te tillen in de vorm van een boog. Arnold van Griethuijsen vertelt dat de kranen nodig waren om het gewicht van de leiding te dragen. “Het gaat er juist om dat we de leiding onder de juiste hellingshoek (15 graden) inbrengen ingebracht en niet mag knikken.”

“Om de leiding in het boorgat te trekken gebruikten wij een 50 ton machine van Welvreugd Drilling (een zogeheten Boor-rig machine). Uiteindelijk is een maximale ondergrondse diepte van 18 meter en 52 centimeter bereikt. Na dit punt gaat de leiding onder ongeveer eenzelfde hellingshoek weer naar boven richting het bovengrondse eindpunt bij IJzelenberg.” “De leiding trokken we in met een snelheid tussen de 50 en 100 meter per uur”, legt Arnold van Griethuijsen uit. “Dat ging in stukjes van zes meter tegelijk. Dit duurde ongeveer vier uur.