meer over het warmtenet

Warm water wordt verhit bij een lokale warmtebron, in dit geval de toekomstige aardwarmtebron (01). Een warmtenet verspreidt warmte via ondergrondse buizen (02) naar de kassen in de directe omgeving (03).

warmtenet

hoe wordt een warmtenet aangelegd?

De werkzaamheden bestaan uit het openbreken van de verharding (asfalt of groen), graafwerkzaamheden, het leggen van twee buizen, het aan elkaar lassen, de ontgraving weer aanvullen en tenslotte de verharding herstellen met tijdelijke bestrating. Definitieve bestrating volgt later in verband met het zetten van de grond. Ook kunnen warmteleidingen worden aangelegd met behulp van een boring, dit is afhankelijk van het tracé en de beschikbare ruimte.

innovatief staaltje werk

Kilometers aan stalen warmteleidingen worden vaak rechttoe rechtaan en door middel van boringen in het Westland aangelegd. Toch komt voor dat je een rechte leiding hebt gepland en je dan toch een obstakel tegenkomt. Hoe zorg je voor meer flexibiliteit van de aanleg in een veelal volle ondergrond? De afgelopen jaren hebben we in het bouwteam (van het aardwarmteproject Trias Westland) technieken ontwikkeld waarbij de warmteleidingen met behulp van een buigmachine koud worden gebogen. Door vanuit het bouwteam zelf de warmteleidingen te buigen bereiken we flexibiliteit en een kortere doorlooptijd.

warmteleiding