Werkzaamheden rondom Pettendijk en Lange Kruisweg

In de komende maanden vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van Warmte Netwerk Westland in Maasdijk. Bekijk de fasering van de aanlegwerkzaamheden.

8 kranen op een rij voor 368 meter lange boring
werkzaamheden

Aan de Pettendijk en de Lange Kruisweg

Vanaf februari tot en met augustus 2022 zijn er meerdere boringen en open ontgravingen voor de aanleg van warmteleidingen in de omgeving van Pettendijk en Lange Kruisweg. Dit kan overlast veroorzaken. Van te voren informeren we alle omwonenden over de geplande werkzaamheden.  

fasering aanleg warmtenet Maasdijk

Fasering

Deze kaart geeft de fasering aan van de aanleg van het warmtenet Maasdijk.