Warmtenet Maasdijk

Vanaf februari starten we met de aanleg van het Warmte netwerk in Maasdijk. De aanleg van het warmtenet verloopt gefaseerd en is ingedeeld in tracés. Aannemers A. Hak Leidingbouw en Welvreugd Drilling uit Maasdijk voeren de werkzaamheden uit. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning en werkzaamheden. 

  warmteleiding

  Hoe wordt een warmtenet aangelegd?

  De werkzaamheden bestaan uit het openbreken van de verharding, ontgraven, het leggen van twee buizen, het aan elkaar lassen, de ontgraving weer aanvullen en tenslotte de verharding herstellen met tijdelijke bestrating. Ook kunnen warmteleidingen worden aangelegd met behulp van een boring, dit is afhankelijk van het tracé en de beschikbare ruimte.

  van warmtebron naar warme kas

  Warm water wordt verhit bij de lokale aardwarmtebron. Het warmtenet verspreidt de warmte via ondergrondse buizen naar de deelnemers: kassen. Het warmtenet bestaat uit goed geïsoleerde leidingen. Eén voor de levering van warm water en één voor het terugbrengen van het afgekoelde water.

  Waarom is aardwarmte een beoogde bron voor de kassen?

  De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. In aanloop naar het project is een route van het warmtenet uitgedacht. Deelnemers van de warmtecoöperatie Maasdijk: 76 glastuinbouwondernemers, goed voor ruim 430 hectare aan glas sluiten straks aan op de aardwarmtebron van Aardwarmte Maasdijk. 

  Aardwarmte is daarmee een goed alternatief voor fossiel aardgas en er zijn al een flink aantal aardwarmtebronnen in het Westland in bedrijf. Uitgangspunt is de warmteclusters in het Westland onderling te verbinden voor een regionaal Warmtesysteem Westland.

  Aanleg Oranjepolderweg

  Vanaf 14 februari tot en met 18 maart 2022 werken we aan de aanleg van warmteleidingen in de omgeving van de Oranjepolderweg.

  Bekijk de omleidingsroute